DESCENDANT ROBE / CHAMBRAY CARDIGAN SHIRT
c0161973_17493094.jpg
ROBE / CHAMBRAY CARDIGAN SHIRT
2017.9.2
COLOR : INDIGO
SIZE : MEN'S 1 (SMALL), MEN'S 2 (MEDIUM), MEN'S 3 (LARGE)
FABRIC : COTTON 100%
PRICE : 19,000


# by revolution002 | 2017-09-01 20:00 | DESCENDANT
DESCENDANT DIN-1 / JEANS
c0161973_17513009.jpg
c0161973_17513745.jpg
DIN-1 / JEANS
2017.9.2
COLOR : INDIGO
SIZE : MEN'S 1 (SMALL), MEN'S 2 (MEDIUM), MEN'S 3 (LARGE)
FABRIC : COTTON 100%
PRICE : 20,000


# by revolution002 | 2017-09-01 20:00 | DESCENDANT
DESCENDANT DIN-4 / JEANS 01
c0161973_17534435.jpg
c0161973_17535283.jpg
DIN-4 / JEANS 01
2017.9.2
COLOR : INDIGO
SIZE : MEN'S 1 (SMALL), MEN'S 2 (MEDIUM), MEN'S 3 (LARGE)
FABRIC : COTTON 98%, POLYURETHANE 2%
PRICE : 20,000


# by revolution002 | 2017-09-01 20:00 | DESCENDANT
DESCENDANT CETUS / JERSEY LS
c0161973_17570841.jpg
c0161973_17571690.jpg
c0161973_17572335.jpg
CETUS / JERSEY LS
2017.9.2
COLOR : BEIGE, BLACK, OLIVE DRAB
SIZE : MEN'S 1 (SMALL), MEN'S 2 (MEDIUM), MEN'S 3 (LARGE)
FABRIC : COTTON 100%
PRICE : 19,000


# by revolution002 | 2017-09-01 20:00 | DESCENDANT
DESCENDANT BOX / COOLMAX® BEANIE
c0161973_17590359.jpg
c0161973_17591185.jpg
BOX / COOLMAX® BEANIE
2017.9.2
COLOR : GRAY, IVORY, NAVY, OLIVE DRAB
SIZE : FITS ALL
FABRIC : POLYESTER 50% , COTTON 50%
PRICE : 6,000


# by revolution002 | 2017-09-01 20:00 | DESCENDANT